Uncategorized

BARONUN TANIMI VE TARİHÇESİ

BARO

Hakimle suçlu arasında Fransızcada demir parmaklık, çubuk anlamındaki barreau yani bar kelimesinden dilimize geçen Baro, Avukatlık Kanununda yazılı kurallar uyarınca meslek hizmetlerini görmek, mesleki erdemlilik ve dayanışmayı korumak, avukatlığın genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

Ülkemizde ilk baro,  gayrimüslimler tarafından 1870 tarihinde İstanbul Barosu Cemiyeti adı ile kurulmuştur.

İlk Osmanlı Barosu olan İstanbul Barosu, 5 Nisan 1878 tarihinde kurulmuştur.

Ankara Barosu ise, 14 Temmuz 1924’te kurulmuştur.

Türkiye Barolar Birliği’nin kurulması ilk kez Ocak 1934’te İzmir’de düzenlenen Türkiye Avukatlar Kongresi’nde gündeme getirilmiş ise de, 7 Temmuz 1969 tarihinde yürürlüğe giren 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile Türkiye Barolar Birliği’nin kurulması yasal olarak kabul edilmiştir.

Av. Alptekin AYDIN

You Might Also Like...

Yorum Yok

    Yorum Yaz